Citaat

Moed is de vrees die gebeden heeft.

Advertenties

Geestelijk ontwaken

Men hoeft niet bepaald een profeet te zijn om te zien dat alles verkeerd loopt in deze wereld. Gelukkig hebben wij ons geloof in Jezus Christus en daaraan houden wij ons vast. Maar toch hebben ook wij een geestelijk ontwaken nodig dat de vloedgolf van zonde, van wetteloosheid en goddeloosheid die ook ons overspoelt, tegenhoudt.

Wij hebben een geestelijk ontwaken nodig dat een einde maakt aan vormendienst in plaatsen waar Gods tegenwoordigheid niet langer meer vooraan staat.

Mensen moeten tot geloof, tot overgave en toewijding komen en vervuld door de Heilige Geest in deze wereld het licht laten zien. Daar ligt ook voor ons als christenen een verantwoordelijkheid om in de eerste plaats te bidden en deze wereld te laten zien, in ons dagdagelijks leven dat Jezus onze Heer is.

We hoeven dat niet in eigen kracht te doen maar mogen op Hem vertrouwen dat Hij door ons heen schijnt.

Willen we een opwekking? Laten we dan strijd voeren op onze knieën.

Men noemt mij: tijd

Mijn naam is tijd. Ik ben er niet altijd geweest en zal er ook niet altijd zijn.

De mensen wachten op mij, onderwerpen zich aan mij, vrezen mij, maar niemand buiten God kan mij tot staan brengen. Hij heeft mij in de hand en Hij zegt wanneer er een eind aan komt. De meeste mensen denken dat ik er altijd zal zijn. Maar dat klopt niet. Wanneer ik ophoud, is er de eeuwigheid.

Dan zal het te laat zijn, te laat voor bekering, te laat om met God door Jezus Christus in het reine te komen, te laat voor geloof , er is dan alleen nog eeuwigheid: in vreugde en vrede, of in verschrikking en wroeging.

Vandaag is het de dag van verlossing. Wat u in eeuwigheid zult zijn wordt hier beslist.

Vandaag ben ik er en beweeg ik mij voort. De dag komt dat het niet meer zo zal zijn. Dan hebt u mij niet meer. Wanneer ik er eenmaal niet meer ben, is er voor u ook geen gelegenheid meer een beslissing voor de eeuwigheid te nemen. Dus houdt er rekening mee.

Aside

Wie Mij wil volgen…

“Wie Mij wil volgen, moet elke dag zijn kruis opnemen.”
Lucas 9:23

Gij draagt uw kruis Heer,
ik zal het mijne dragen
zoals Gij al uw volgelingen hebt opgedragen.
Ik weet dat Gij door mij
uw kruis hebt moeten dragen.
En dankbaar weet ik meer
dat Gij uw kruis voor mij hebt willen dragen.
Uw liefde draagt mijn schuld.
Geprezen, Lam van God,
dat al onze zonden draagt,
dat de zonde van de hele wereld wegneemt.
Verrezen Heer, ons kruis verlaat U niet.
Gij blijft getekend, voor immer
vreselijk verminkt, tot in uw heerlijkheid.
Gekeeld zijt gij het Levend Lam,
Lam voor ons en voor uw Vader.
Ik zal u nagaan, overwonnen Winnaar,
weerloos als u, door zachte moed gedreven,
Gij draagt met ons het kruis.
Uw Geest houdt ons overeind.
En Vader wacht ons thuis.

Michel T’joen