Groeien wij nog?

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dat heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.

Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een mooi woord uit de oude statenvertaling te zeggen.

Misschien verlangt u wel naar zo’n geloofsleven. Vroeger, ja, toen leefde u dichtbij de Heere Jezus. U wandelde met Hem, was vol van Hem. Maar nu…

Het is allemaal zo doods en dor geworden. U ervaart maar zo weinig van Hem. U hebt het gevoel dat u midden in de woestijn leeft. Wel vertrokken uit Egypte – net als ooit het volk Israël – maar nog ver verwijderd van Kanaän, het land vloeiende van melk en honing.

Tal van oorzaken kunnen het geestelijk leven van een christen in donkerheid hullen. Vele christenen zijn overal vol van, behalve van de Heere Jezus. Ze zijn vol van hun werk, van hun favoriete tv-series, van hun bankrekening, van internet en vul verder maar in. Sommigen denken dat ze het een en ander kunnen combineren. Een beetje God, af en toe een kort gebedje, een beetje Bijbel, maar ook heel veel wereld.

Denk niet dat ik u veroordeel. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als ik kijk naar christelijk België, dan huilt mijn hart. Zit ik er ver naast wanneer ik zeg dat we vaak maar geestelijke tobbers zijn? Dat er geestelijk veel lauwheid is in ons leven, zoals de Heere Jezus ook tegen de gemeente in Laodicea zei.

Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.
Openbaring 3:16

Verandering is echter mogelijk. De Loadicenzen werden opgeroepen tot bekering en die oproep komt ook tot ons.

Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
Openbaring 3:19

Het Evangelie is zo geweldig rijk! En onze Heiland, de Heere Jezus Christus, wil onz leven geven en overvloed.

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10

Daarom wil ik met grote nadruk de Heere Jezus centraal stellen en Hem laten schitteren. Paulus zegt tegen de Galaten zelfs dat hij hun Jezus Christus als de Gekruisigde voor de ogen geschilderd heeft. Dat verandert mensen. Beter nog: Hij verandert mensen! Zodat we geestelijk gaan groeien. En waar ontmoeten we Hem? In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is!

Doen wij daar nog iets mee? Spreekt het ons nog aan, of zijn we tevreden met wat we hebben?

Citaat

Onze Vader

Zeg niet: Vader, als ge u niet als een zoon gedraagt.

Zeg niet: onze, als ge uit egoïsme leeft.

Zeg niet: die in de hemelen zijt, als ge alleen aan aardse dingen denkt.

Zeg niet: uw rijk kome, als ge dat verwart met materieel succes.

Zeg niet: uw wil geschiede, als ge die niet aanvaardt wanneer het pijnlijk is.

Zeg niet: geef ons heden ons dagelijks brood, als ge u niets aantrekt van hen die honger hebben.

Zeg niet: vergeef ons onze schulden, als je anderen niet wilt vergeven.

Zeg niet: leid ons niet in verzoeking, als ge voortgaat met zondigen.

Zeg niet: verlos ons van het kwade, als ge niet opkomt tegen het kwaad.

Zeg niet: amen, als ge deze woorden niet ernstig neemt.